Copyright

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

Het auteursrecht op deze website berust bij Topglass of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Topglass. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Topglass.