AGC krijgt derde certificaat

10juli 2014

Een derde “Silver” voor AGC-producten
In 2010 ontving AGC als eerste Europese glasfabrikant een Cradle to Cradle CertifiedCM Silver certificaat voor zijn floatglas en zijn producten met magnetroncoating. In december 2012 behaalde AGC dezelfde certificering voor het decoratief glas. En meest recentelijk leverde het assortiment Stratobel/Stratophone gelaagd glasproducten AGC haar derde Silver certificaat op. Het strenge Cradle to Cradle programma beoordeelt de duurzaamheid van een product in al zijn aspecten én gedurende de hele levenscyclus.  Om voor certificering in aanmerking te komen moet het product aan strikte normen voldoen in vijf categorieën die betrekking hebben op gezondheid, veiligheid en milieubescherming: materialen, hergebruik van materialen, hernieuwbare energie, waterbeheer en sociale vaardigheid.

 

Gegarandeerd duurzaam
Cradle to Cradle biedt garanties aan de almaar grotere groep architecten, voorschrijvers en consumenten die op zoek zijn naar producten die hun duurzaamheid op een transparante en alomvattende manier hebben bewezen. De architecten, ontwerpers en voorschrijvers die deze gecertificeerde producten gebruiken, kunnen zo op hun beurt ook weer een betere classificatie voor hun eigen producten behalen in internationale certificeringssystemen. Eén voorbeeld is LEED, een certificeringssysteem waarbij projecten die Cradle to Cradle CertifiedCMproducten gebruiken punten kunnen verdienen in de categorie “Materials & Resources Credit 4, Building Disclosure and Optimisation – Material Ingredients” van de nieuwe versie 4.


AGC’s integrale “Going Green” aanpak
De Cradle to Cradle certificering past bij AGC’s algemene inspanningen om de milieuprestaties van haar  producten en productieprocessen doorlopend te verbeteren. Ze vormt de perfecte aanvulling op drie andere maatregelen van het bedrijf. De Life Cycle Assessment (beoordeling van de levenscyclus) is een instrument om de milieu-impact van producten en productie-eenheden te evalueren. Met de carbon footprint (CO2-voetafdruk) kan de globale uitstoot van broeikasgassen door de organisatie, haar diensten, haar producten en haar personeel worden berekend. En om erop toe te zien dat de hele groep steeds opnieuw verbeteringen blijft doorvoeren, laat AGC zijn fabrieken ten slotte certificeren volgens de ISO 14001-norm.

*Cradle to Cradle CertifiedCM is een certificeringsmerk van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Bron tekst